Vår verksamhet

Stiftelsens uppgift är att underlätta för fysiskt funktionsnedsatta människor, särskilt rörelsehindrade, genom att lämna bidrag för studier, arbetsmöjligheter, boendeförhållande och rekreation. Dessutom arbetar stiftelsen aktivt med främjande av forskning och utveckling.

Bidrag lämnas främst till funktionsnedsatta enskilda personer med rörelsehinder och deras organisationer inom ett geografiskt område som idag motsvarar Västra Götalands-, Hallands-, Jönköpings- och Värmlands län.

Historik

Änggårdsstiftelsen bildades 5 juni 1973 när "Föreningen för Bistånd åt vanföra" upplöstes.

Föreningen hade verkat inom den dåvarande "vanföreanstalten" som låg i Änggården i Göteborg.

Därav namnet Änggårds-stiftelsen.Stiftelsens kapital utgjordes av donationer och gåvor till vanföreanstalten.